Thành phố phấn đấu 100% các chủ thể có chứng nhận OCOP được hỗ trợ nhãn hiệu; 100% sản phẩm OCOP của thành phố được hỗ trợ in tem nhãn sản phẩm hàng hoá gắn với logo OCOP thành phố Hà Nội và tích hợp truy xuất nguồn gốc.

hàng Việt
Ảnh minh họa.
 

Việc hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP cấp thành phố quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP để phân biệt, nhận diện quảng bá thương hiệu sản phẩm; hướng tới sản xuất, kinh doanh chất lượng, bền vững và phân phối sản phẩm OCOP chuyên nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước cho các chủ thể, sản phẩm OCOP cấp thành phố; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, ngăn ngừa những trường hợp làm giả, làm nhái các sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội; bảo đảm uy tín thương hiệu của sản phẩm OCOP cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Giúp người tiêu dùng, các nhà phân phối nhận diện và phân biệt rõ ràng sản phẩm OCOP Hà Nội với các sản phẩm khác trong quá trình kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ hỗ trợ 100% chi phí quản lý nhãn hiệu sản phẩm OCOP; hỗ trợ in tem nhãn sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội với số lượng tối đa không quá 2.000 tem nhãn/sản phẩm OCOP cấp thành phố; tem nhãn sản phẩm có gắn logo OCOP thành phố Hà Nội và tích hợp truy xuất nguồn gốc (mã QR)...

Tiến Quang