Dự án Phát triển hệ thống thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm quế nhằm tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tỉnh Lào Cai, được thực hiện từ tháng 6/2019 đến 12/2021, tại các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Thắng. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án trên 17 tỷ đồng.

Đây là dự án được thực hiện dưới sự phối hợp của Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai và Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV).

Dự án cũng  kết nối các công ty, hợp tác xã có năng lực chế biến, kinh doanh quế tốt với các tổ nhóm sở thích để tạo ra chuỗi giá trị quế.

Trước vụ thu hoạch quế, các hộ dân đã cùng họp bàn kế hoạch tiêu thụ dịp cuối năm. Thay vì trước đây mạnh ai người đó làm, sau khi tham gia các lớp tập huấn về liên kết tiêu thụ sản phẩm, nông dân trong vùng dự án đã biết lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Cây Quế,Lào Cai
Thu hoạch quế của bà con nông dân tỉnh Lào Cai
 

Người nông dân đã được tư vấn để thành lập 37 tổ nhóm sản xuất, kinh doanh quế và thành lập các tổ hợp tác sản xuất quế hữu cơ tại 4 huyện là Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Thắng và Bát Xát, với hơn 5.800 người tham gia.

Mới đây tỉnh Lào Cai đã mời gọi được hai doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến quế, đó là Công ty hương gia vị Sơn Hà và Công ty quế hồi Việt Nam.

Được biết, toàn tỉnh Lào Cai hiện có 45.000 ha quế với 100 xã, phường, thị trấn trồng quế; có 57 cơ sở sản xuất, kinh doanh cung ứng giống cây lâm nghiệp với tổng diện tích vườn ươm 19,518 ha, năng lực bình quân gieo ươm khoảng 50 triệu cây/năm, trong đó có cây quế; có 11 nhà máy chế biến và chiết xuất tinh dầu quế, công suất thiết kế từ 4.000 đến 36.000 tấn nguyên liệu/năm.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 3.503 ha được công nhận vùng quế hữu cơ. Thị trường xuất khẩu sản phẩm quế ổn định sang 9 nước; doanh thu một năm từ xuất khẩu quế đạt khoảng 90 tỷ đồng. Lào Cai phấn đấu phát triển bền vững với quy mô 52.000 ha quế vào năm 2030...

Với kết quả trên, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, quế Lào Cai trở thành sản phẩm quế quốc gia.

Tuân Nguyễn