Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là một giải thưởng tầm quốc gia, được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam và có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2021
Ảnh minh họa.

Theo đại diện Vụ CNTT (Bộ TT&TT), Cơ quan Thường trực Giải thưởng, trong lần đầu tổ chức (năm 2020), Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, song cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như: Do thời gian từ khi phát động giải thưởng đến khi hoàn tất công tác chấm giải tương đối ngắn nên nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp miền Trung và miền Nam chưa biết để tham gia; Năm đầu tiên tổ chức giải thưởng, các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn hạng mục dự thi nên cơ quan thường trực mất nhiều thời gian để giải đáp, hướng dẫn…

Trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại và “giương cao ngọn cờ Make In Viet Nam” trong việc nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế, chế tạo các sản phẩm giải quyết bài toán Việt Nam, Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2021 có nhiều điểm mới hơn năm trước.

Cụ thể, Giải thưởng năm 2021 được phát động sớm từ tháng 6/2021 (năm 2020 là ngày 19/8) để tăng thời gian nhận hồ sơ (từ 2 tháng lên 3 tháng).

Quá trình tiếp nhận hồ sơ sẽ chia làm 2 bước nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao chất lượng hồ sơ dự thi của doanh nghiệp, gồm bước đăng ký sơ bộ và bước hoàn thiện, gửi hồ sơ. Tại bước đăng ký sơ bộ, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một số thông tin cơ bản. Trên cơ sở đó Cơ quan thường trực sẽ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn hạng mục dự thi phù hợp để hoàn thiện hồ sơ,

Về cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục, ngoài việc tôn vinh các giải Nhất, Nhì, Ba (đã có trong Quy chế Giải thưởng năm 2020), năm nay có thêm Top 10 trong cơ cấu giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia chủ trương Make in Viet Nam.

 

Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo được đề xuất thành lập sau khi xác định được số lượng các hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng nhằm đảm bảo số lượng giám khảo phù hợp với số lượng hồ sơ tham dự giải.

Đáng chú ý, Giải thưởng năm nay bổ sung thêm quyền lợi của doanh nghiệp đạt giải thưởng: Được ưu tiên trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của Bộ TT&TT và VCCI; Uu tiên xem xét đưa vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước, danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; Trao đổi, tham vấn, phản biện về các cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình phát triển của ngành và định hướng phát triển sản phẩm công nghệ số của doanh nghiệp.

 “Đây chính là điểm nhấn, khác biệt so với các giải thưởng trong lĩnh vực CNTT-TT hiện nay, thể hiện rõ vai trò của Bộ TT&TT trong việc định hướng, dẫn dắt doanh nghiệp công nghệ số”, đại diện Vụ CNTT nhấn mạnh.

Ngoài ra, để tăng cường truyền thông có hiệu quả Giải thưởng năm 2021, bên cạnh việc chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài ở trung ương, các hội, hiệp hội trong lĩnh vực CNTT-TT, Fanpage Giải thưởng Make In Viet Nam cũng đã được thiết lập và vận hành.

Đối với quy trình xét và trao tặng Giải thưởng năm nay, ở giai đoạn sơ khảo, các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có số điểm cao nhất của mỗi hạng mục Giải thưởng. Các đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ đạt số điểm cao nhất của mỗi hạng mục sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban của Hội đồng tương ứng (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọn Top 10 hồ sơ theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục.

Tại vòng chung khảo, căn cứ vào Danh sách đề cử của các Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho 4 hạng mục Giải thưởng và Top 10 sản phẩm số tiềm năng.

Ngọc Mai