Trong giai đoạn 2021- 2025, Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển thị trường trong nước đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi: “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” đồng thời lồng ghép vào Chương trình hành động hàng năm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ để thực hiện tốt Cuộc vận động trên phạm vi toàn tỉnh.

hàng Việt
Ảnh minh họa.
 

Kế hoạch cũng nêu ra một số mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại thị trường tỉnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh; trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh biết đến Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; trên 90% doanh nghiệp biết đến phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia phong trào này; triển khai nhân rộng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thông tin, truyền thông; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

T.H