Hội đồng Giám khảo và các Tiểu ban của Ban Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 vừa họp phiên đầu tiên.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ CNTT (Bộ TT&TT), Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã báo cáo về tình hình triển khai Giải thưởng năm nay.

Theo báo cáo của Vụ CNTT, Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam, có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Giải thưởng gồm 5 hạng mục: Nền tảng số xuất sắc; Sản phẩm số xuất sắc; Giải pháp số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách số; Sản phẩm số tiềm năng.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2021
Ảnh minh họa.

Trên cơ sở các đề nghị của Hội đồng Giải thưởng năm 2020 và nhằm ngày càng hoàn thiện, hướng tới nâng cao chất lượng Giải thưởng năm 2021, Quy chế Giải thưởng năm 2021 đã có nhiều điểm mới so với năm trước.

Đáng chú ý, ngoài tiêu chí đánh giá “Thiết, kế, sáng tạo tại Việt Nam” như năm 2020, thì năm 2021 thay đổi tiêu chí “Giải quyết bài toán Việt Nam” thành “Giá trị thực tế” để đáp ứng mục tiêu “có giá trị thực tế lớn được ghi nhận”.

Các tiêu chí đánh giá của “Giá trị thực tế” gồm: Có giá trị thực tế được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số; Tác động kinh tế, xã hội; Khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế.

 

Cũng theo báo cáo của Vụ CNTT, ngay sau Lễ họp báo, phát động Giải thưởng ngày 18/6/2021, nhiều nội dung công việc đã được tích cực triển khai như: Hoàn thiện các chức năng của Cổng thông tin Giải thưởng theo Quy chế mới tại địa chỉ http://Giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn; Thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng (số điện thoại: 089 899 5599 với 5 line thường trực hỗ trợ, hướng dẫn); Hoàn thiện và công bố mẫu hồ sơ theo các tiêu chí đánh giá của Quy chế Giải thưởng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham khảo và nâng cao chất lượng hồ sơ.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực Giải thưởng đã phối hợp với Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT tổ chức truyển thông, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia Giải thưởng thông qua các phương tiện truyền thông, hội, hiệp hội và một số trang  thông tin điện tử lớn, các fanpage của hội, hiệp hội…

Tính đến hết ngày 10/10/2021, Cổng thông tin của Giải thưởng đã nhận được tổng số 250 hồ sơ đăng ký tham gia, cao hơn so với con số 239 hồ sơ của năm 2020.

Cụ thể, hạng mục Nền tảng số xuất sắc có 55 hồ sơ (năm 2020 có 50 hồ sơ); hạng mục Sản phẩm số xuất sắc có 49 hồ sơ (năm 2020 có 60 hồ sơ); hạng mục Giải pháp số xuất sắc có 68 hồ sơ (năm 2020 có 60 hồ sơ); hạng mục Thu hẹp khoảng cách số có 28 hồ sơ (năm 2020 có 21 hồ sơ); và hạng mục Sản phẩm số tiềm năng có 50 hồ sơ (năm 2020 có 48 hồ sơ).

Theo Quy chế, Cơ quan Thường trực Giải thưởng sẽ rà soát, lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chí quy định của Quy chế, báo cáo Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt Danh sách hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển theo quy định.

Sau khi Hội đồng Giám khảo nhất trí về danh sách các hồ sơ đạt tiêu chí theo quy định, Cơ quan thường trực sẽ trình Ban Tổ chức phê duyệt danh sách hồ sơ để chuyển cho các Tiểu ban thực hiện việc chấm điểm. Các hồ sơ sẽ được xem xét qua phần mềm chấm giải.

Dự kiến Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức trong tháng 12/2021.

Anh Duy