Mục đích nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở về việc triển khai Cuộc vận động trong tình hình mới, góp phần đạt “mục tiêu kép” trong tình hình phòng chống dịch Covid- 19.

Theo đó, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích; tổ chức đưa hàng Việt Nam lên các kệ hàng, đảm bảo hàng Việt Nam chiếm thị phần tương xứng trong các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước và trong tỉnh; đa dạng các kênh bán hàng tiện ích, đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng…

hàng Việt
Ảnh minh họa.
 

Ngoài hoạt động tuyên truyền, khuyến khích, động viên người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ưu tiên sử dụng nguyên liệu, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Đồng thời chú trọng các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam.

Tỉnh cũng thúc đẩy các tổ chức kinh tế xây dựng, đăng ký và công bố thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh thực hiện chương trình thương hiệu của địa phương, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình OCOP…

Có ý kiến cho rằng, để Cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn, tỉnh Vĩnh Long cần vinh danh các doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, phương thức hiện đại trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức bình chọn các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin cậy…

Việt Hà