Theo đó, huyện cấp phát sổ tay hướng dẫn Chương trình OCOP cho các cán bộ đoàn thể, cán bộ các xã, thị trấn, các hộ sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp… trên địa bàn. Qua thời gian triển khai, đến nay huyện Ngọc Lặc đã có 4 sản phẩm (Miến dong Hương Ngọc, HTXDVNNTM &XD Thành công, Xã Ngọc Liên; Gạo nếp hạt cau Thạch Lập, HTX dịch vụ NN Toàn Thắng, Xã Thạch Lập; Bột sắn dây Hương Quê, HTX dịch vụ Nông nghiệp Ngọc Tân, xã Ngọc Liên; Dưa vàng 369, HTX dịch vụ nông nghiệp Kiên Thọ, xã Kiên Thọ) đạt 3 sao. Ngoài ra, huyện còn tư vấn cho chủ thể một số nội dung để hoàn chỉnh sản phẩm tham gia chu trình OCOP như đăng ký kinh doanh, tem truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì sản phẩm đúng theo quy định…

Hội chợ hàng Việt
 

Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao lợi nhuận cho chủ thể, huyện còn hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện tối đa cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm…; hỗ trợ giới thiệu, bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh. Đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; gắn với phát triển các sản phẩm có tiềm năng ở các xã, thị trấn đạt sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Khuyến khích phát triển liên kết tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.  Đồng thời nâng cấp sản phẩm/chuỗi sản phẩm chủ lực của huyện; phát triển các tổ chức kinh tế, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP.

Nguyễn Hạnh