Đặc biệt, ngành giáo dục Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, nâng cao năng lực ứng xử, giáo dục văn hóa ứng xử, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Bên cạnh đó, các Đoàn trường, Liên đội tại các cơ sở giáo dục cũng đẩy mạnh hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục đội viên thiếu niên, nhi đồng tìm hiểu lịch sử, truyền thống của dân tộc, ngành Giáo dục…; triển khai sâu rộng mô hình hoạt động giáo dục trong trường học như tổ chức tọa đàm sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương, gương anh hùng dân tộc…

Bắc Ninh,văn hóa học đường,bộ quy tắc ứng xử
 Ảnh minh họa
 

Các Đoàn trường, Liên đội cũng đảm nhận chăm sóc, tu sửa và làm vệ sinh tại các địa chỉ đỏ, nhà tưởng niệm, khu nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; tổ chức chương trình về nguồn, thắp nến tri ân, hoạt động báo công, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thăm địa chỉ đỏ”… nhằm giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, thanh thiếu nhi.

Cùng với đó là thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với các nội dung phù hợp, trong đó chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, gương mẫu trong đội ngũ giáo viên trẻ.

Ngành giáo dục Bắc Ninh cũng tổ chức có chất lượng các diễn đàn, chuyên đề sinh hoạt về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường”; sinh hoạt lớp, Chi đoàn, Chi hội, Chi đội về “Phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên” nhằm nêu cao tiếng nói, ý thức, vai trò nhìn nhận theo chiều hướng tích cực của học sinh trong việc chống bạo lực học đường, bạo hành trẻ em, các tệ nạn xã hội và gian lận, tiêu cực trong thi cử, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Hoàng Thanh