Cụ thể, các cơ sở giáo dục cần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ trong các cơ sở giáo dục.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục có những đánh giá về chất lượng bộ quy tắc ứng xử và hiệu quả triển khai trong các nhà trường xem đã thực hiện được đến đâu, hiệu quả thế nào.

quy tắc ứng xử,văn hóa học đường,ứng xử văn hóa học đường
Tuyên truyền văn hóa học đường cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
 

Ngoài ra, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã nắm bắt, ông Linh cho biết thời gian tới Bộ GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Đồng thời điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo trong các trường sư phạm theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ứng xử văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phương pháp sư phạm cho sinh viên; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo về năng lực giáo dục văn hóa ứng xử.

Hoàng Thanh