Ông Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết hiện nay tại nhiều cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về ứng xử văn hóa dưới hình thức lồng ghép trong quy định của nhà trường, nội quy trường học, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường, quy định đạo đức nhà giáo, cẩm nang sinh viên...

Bên cạnh đó, thực trạng công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học cũng còn một số hạn chế như hình thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường chưa thống nhất.

văn hóa ứng xử,Bộ GD&ĐT,giáo dục văn hóa ứng xử
Ảnh minh họa
 

Chất lượng bộ quy tắc ứng xử và hiệu quả triển khai trong các nhà trường chưa cao; Đa số các trường chưa có chế tài đủ mạnh để điều chỉnh hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường; việc kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, kém hiệu quả; Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thiếu chặt chẽ...

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, ông Linh cho biết thời gian tới Bộ GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Đồng thời điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo trong các trường sư phạm theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ứng xử văn hóa, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phương pháp sư phạm cho sinh viên; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo về năng lực giáo dục văn hóa ứng xử.

Hoàng Thanh