Theo đó, để nội dung của bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường trở thành hành động, Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục cần đổi mới phương pháp dạy học đối với các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, địa lý, Giáo dục công dân,… theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của học sinh; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân.

Ngoài ra các cơ sở giáo dục cũng cần đa dạng hóa các hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, tọa đàm, …đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khối trên đối với các học sinh khối dưới.

Quảng Ninh,văn hóa ứng xử,bộ quy tắc văn hóa ứng xử
Đổi mới phương pháp trong giáo dục văn hóa ứng xử

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong để đa dạng hóa các hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh thong qua hoạt động hát Quốc ca vào tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

 

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong các năm học.

Vận động học sinh tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh.

Tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, việc thực hiện vặn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

Cùng với đó là tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet.

Hoàng Thanh