văn hóa học đường,xây dựng văn hóa học đường,văn hóa ứng xử
Phụ huynh cần lưu tâm giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa học đường cho học sinh. (ảnh minh họa)

Có thể nói, việc hình thành và phát triển nhân cách con người chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó gia đình có tác động trực tiếp.

Đối với học sinh bậc THPT, các em đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển nhân cách, đây là giai đoạn gắn với lứa tuổi dậy thì và đang có chuyển biến tích cực từ vị thành niên sang tuổi trưởng thành.

Ở độ tuổi này, học sinh THPT đang trong giai đoạn lĩnh hội tri thức cơ bản và các kỹ năng sống cần thiết để bước vào môi trường học tập chuyên nghiệp. Ở độ tuổi này, học sinh THPT đều mong muốn thể hiện là người có khả năng tự làm chủ và chịu trách nhiệm trước hành vi và cuộc sống của mình.

 

Học sinh THPT đa số được bao bọc bởi gia đình về mọi mặt, sống cùng cha mẹ và người thân, ít có sự trải nghiệm và va chạm nhiều trong cuộc sống, nên rất dễ sa ngã bởi những cám dỗ, các mặt trái của xã hội. Vậy nên, nếu gia đình buông lỏng hay xem nhẹ giáo dục văn hóa đạo đức lối sống, văn hóa học đường cho học sinh sẽ để lại hệ lụy nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, học sinh nhạy bén với cái mới, tiếp thu chưa có sự chọn lọc kỹ càng. Vì thế giáo dục văn hóa ứng xử nói chung và văn hóa ứng xử học đường cho học sinh THPT có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với sự hình thành nhân cách, lý tưởng sống sau này.

Trên thực tế, nhiều gia đình không làm tốt chức năng giáo dục con cái, một số gia đình không thành nơi có đủ sức mạnh đề kháng, chống lại mọi sự cám dỗ từ bên ngoài, ngăn chặn mọi tiêu cực từ phía xã hội, giúp con em có khả năng phát triển tốt hơn.

Sự sút kém vai trò và hiệu quả của giáo dục gia đình, là một trong những lý do chủ yếu dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội, dẫn đến những hành vi ứng xử văn hóa học đường thiếu chuẩn mực để lại hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Thanh