Để thực hiện mục tiêu này Hà Nội đã đưa ra 5 nhóm giải pháp để triển khai bộ quy tắc ứng xử học đường gồm:

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học, trong đó quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử, cha mẹ học sinh….

văn hóa học đường,Hà Nội,bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường
Ảnh minh họa
 

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Đồng thời, phải nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử bằng cách cung cấp tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức các chuyên đề, các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

Ngoài ra, tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đảm bảo đủ thiết chế văn hóa, kinh phí, thời gian tối thiếu cho hoạt động giáo dục và rèn luyện văn hóa ứng xử ngoài giờ trên lớp của nhà trường; xây dựng quy định cụ thể của môi trường văn hóa đạt tiêu chuẩn trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

Hoàng Thanh