Theo nhiều chuyên gia giáo dục, tại các cơ sở giáo dục đại học, giảng viên nên chủ động tạo lập các nhóm lớp, nhóm ngành thông qua các ứng dụng, mạng xã hội để nắm bắt thông tin nhanh chóng, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên nhằm kịp thời theo dõi, đáp ứng, giải quyết những phản ứng chưa phù hợp, thiếu tích cực để phòng tránh.

Cùng với đó, cần kịp thời động viên, tuyên dương những em có ứng xử tốt, ứng xử văn minh trong môi trường văn hóa học đường.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần phổ biến, trang bị kiến thức cho cả cán bộ, giảng viên lẫn học sinh, sinh viên về Luật An ninh mạng, kỹ năng lựa chọn, tiếp nhận thông tin, kỹ năng ứng xử đúng chuẩn...

 

Các trường cũng nên đưa ra những giải pháp như tổ chức soạn thảo sổ tay học sinh sinh viên tích hợp đầy đủ các quy định về văn hóa ứng xử trong trường học, các văn bản pháp luật liên quan và tuyên truyền, tập huấn cho người học ngay từ đầu năm học.

Cùng với đó là xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra Bộ quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên và công tác nâng cao năng lực ứng xử văn hóa của cán bộ giảng viên cần phải được trường chú trọng thực hiện.

Nhà trường cũng nên xây dựng bộ quy tắc ứng xử, trong đó quy định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong việc thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường, áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh để nâng cao tính răn đe.

Hoàng Thanh