Hiện nay, tất cả các cơ sở giáo dục ở Vĩnh Long đều triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”, xây dựng và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học ngay từ đầu năm học và được niêm yết tại bảng thông báo, hội trường, các phòng học bộ môn,....

Về cơ bản cán bộ quản lý, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương của ngành; nội quy, quy chế của đơn vị. Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm tích cực trong việc phổ biến bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và trong học sinh.

văn hóa ứng xử,văn hóa học đường,bạo lực học đường
Ảnh minh họa

Cán bộ giáo viên và học sinh cũng gương mẫu trong việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường ứng xử với nhau bằng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương, tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên khích lệ học sinh, tích cực phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

 

Thế nhưng, sau quá trình triển khai một số ít cha mẹ học sinh chưa thực hiện tốt văn hóa ứng xử của bản thân làm ảnh hưởng đến việc giáo dục con em thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học nên một số em học sinh còn có biểu hiện chưa tốt như: gây gổ lẫn nhau, chưa vâng lời thầy cô, nói tục.

Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm hợp tác với nhà trường trong việc giáo dục học sinh, một số học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa không quản lý con em nên việc giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học gặp nhiều khó khăn.

Còn một số học sinh chưa có nhận thức cao nên trong ứng xử văn hóa trên môi trường mạng chưa tốt.

Hoàng Thanh