Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh lớp 7/8 do cô Trần Ngọc Mãi (giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân) làm chủ nhiệm năm học 2020-2021, khoảng giữa tháng tư, nữ giáo viên nhiều lần dùng thước gỗ đánh vào bàn tay và mông của một số học sinh. Thấy nhiều bạn bị đánh, có học sinh đã dùng điện thoại quay lại clip.

Do một số học sinh sợ bị kỷ luật (vì nhà trường không cho mang điện thoại vào lớp) nên đến hè các em mới báo phụ huynh. Sau đó, phụ huynh đã phản ánh sự việc với lãnh đạo trường.

Ngay sau khi nhận phản ánh, nhà trường đã yêu cầu giáo viên làm tường trình về vụ việc. Theo đó, nữ giáo viên này thừa nhận lỗi lầm, do thiếu kinh nghiệm giáo dục học sinh nên đã có hành động sai và cam kết không tái phạm việc đánh học sinh.

bạo lực học đường,cô giáo đánh học sinh,bạo lực học sinh
Cô Trần Ngọc Mãi dùng thước gỗ đánh vào bàn tay em học sinh (ảnh cắt từ clip)
 

Hành động đánh học sinh của cô Mãi là trái với mục tiêu đề án xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Kiên Giang khi cố gắng tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh.

Theo đề án xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn Kiên Giang, đến năm 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng của mỗi nhà trường.

Ngoài ra, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao nâng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Riêng giai đoạn 2021 – 2025, có ít nhất 95% cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Có 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Hoàng Thanh