Xây dựng văn hóa trường học tưởng như là vấn đề đơn giản nhưng đến nay không phải trường học nào cũng làm được và làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục. Minh chứng là vẫn còn không ít học sinh văng tục chửi bậy ở trường và tình trạng bạo lực học đường vẫn xảy ra, thậm chí có học sinh ứng xử vô lễ, có lời nói không chuẩn mực với thầy cô, bạn bè.

Để bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường có hiệu quả thúc đẩy hành động tích cực của học sinh thì cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh.

văn hóa,học đường,bộ quy tắc ứng xử
Ảnh minh họa

Theo đó, cần xây dựng, phát huy môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong cộng đồng cũng như tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Với những lẽ đó, song song với việc giáo dục các môn văn hóa, thời gian qua trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã luôn chú trọng xây dựng phẩm chất đạo đức cho học sinh bằng nhiều hình thức như: Xây dựng Quy định ứng xử văn hóa học đường trong cán bộ, giáo viên và học sinh, dựa trên những giá trị cốt lõi như đoàn kết, nhân ái, tôn trọng, khoan dung, dân chủ, trung thực, trách nhiệm và khai phóng.

 

Trường chú trọng văn hóa "nêu gương" mà ở đó thầy cô giáo phải thực sự là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.

Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục về đạo đức, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với phụ huynh để quản lý, giáo dục học sinh...

Việc xây dựng văn hóa học đường tích cực sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực, không thể đốt cháy giai đoạn. Nếu cơ sở giáo dục đã bắt đầu nỗ lực xây dựng văn hóa học đường tích cực nhưng không đạt được kết quả như mong đợi thì cũng đừng quá lo lắng.

Thay đổi thái độ của tất cả nhân viên và học sinh trong trường sẽ không phải là một quá trình trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nó sẽ rất đáng để chờ đợi và luôn nhớ rằng: Quá trình thay đổi này bắt đầu từ những người lãnh đạo và quan trọng là hãy kiên nhẫn làm việc để xây dựng một văn hóa học đường thúc đẩy hành động tích cực, và học sinh sẽ được chuẩn bị tốt hơn để học tập tốt và trở nên thành công hơn bây giờ và trong tương lai.

Hoàng Thanh