Hiện nay trong xã hội còn tồn tại rất nhiều hành vi kém văn hóa, ứng xử kém văn minh như hiện tượng nói tục, chửi thề; vi phạm Luật Giao thông; hút thuốc lá nơi công cộng, sử dụng lời lẽ và hành vi khiếm nhã nơi công cộng… Để giảm thiểu những hành vi đó thì vai trò giáo dục nói chung và giáo dục văn hóa ứng xử học đường nói riêng góp phần quan trọng để tạo ra chuyển biến căn bản.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục thì nhà trường là nơi hình thành đạo đức cơ bản của người công dân có trí thức. Giáo dục đạo đức trong nhà trường không chỉ là sự tiếp tục của giáo dục gia đình mà còn là môi trường đào tạo cho con người có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhằm phát triển toàn diện con người.

Hiện nay, việc giáo dục đạo đức trong nhà trường còn nhiều hạn chế. Các chương trình giáo dục đạo đức còn nặng về lý thuyết, nhẹ giáo dục kỹ năng sống, còn mang tính hình thức, thậm chí sơ sài, lý thuyết suông không tạo được dấu ấn và điều kiện thuận lợi để hình thành nhân cách cho học sinh nên chưa mang lại hiệu quả chưa tương xứng với yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.

văn hóa ứng xử,văn hóa học đường,văn hóa
Cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong môi trường học đường
 

Ngoài ra, nội dung giáo dục đạo đức chính khóa của nhà trường, đặc biệt qua môn giáo dục công dân, tuy đã có nhiều cải tiến với nhiều tiết học về đạo đức, ứng xử, nhưng sự giáo dục, cảm hóa của nhà trường cũng có một mức độ nhất định, thậm chí yếu tố giáo dục gia đình và xã hội mới đóng vai trò quyết định.

Vì thế, để tăng cường giáo dục quy tắc ứng xử học đường, nhà trường hãy chọn lựa, giảm bớt các phong trào không thật sự hiệu quả, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với bản thân, gia đình, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đặc biệt, phải coi giáo dục đạo đức, ứng xử văn hóa học đường là một môn khoa học thực sự và không thể thiếu trong chương trình giáo dục và đào tạo. Nhà trường hãy hướng đến dạy học sinh những giá trị đạo đức cơ bản của con người cần giảm thiểu những vấn đề cao xa, lớn lao, thay vào đó cần kiên trì bồi đắp lòng nhân ái, tính trung thực, lòng tự trọng, nếp nghĩ và lối sống lành mạnh, trọng đạo lý, sống có kỷ luật.

Hoàng Thanh