Theo đó, để nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong nhà trường Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Cụ thể là thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử văn hóa của đơn vị.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ giáo viên nhân viênvà người lao động, chủ động nắm bắt các thông tin về việc vi phạm đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Internet, mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Zalo của học sinh để kịp thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc, gây tác hại xấu đến môi trường giáo dục và xã hội, phối hợp với gia đình quản lý tốt việc truy cập và sử dụng Internet tại nhà của học sinh.

 
văn hóa học đường,Hà Nội,quy tắc ứng xử
Ảnh minh họa

Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lý.

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, giúp học sinh tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.

Hà Nội cũng yêu cầu mỗi nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh và cán bộ, nhà giáo; đẩy mạnh thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tích hợp trong các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.

Hoàng Thanh