Theo khảo sát của Sở GD&ĐT Nghệ An, tại một số cơ sở giáo dục hiện nay nhận thức của giáo viên về vấn đề văn hóa học đường cũng chưa được đầy đủ. Nhiều giáo viên khi được hỏi về văn hóa học đường tỏ ra lúng túng, chưa nhận thức sâu sắc về vấn đề này, điều đó làm ảnh hưởng đến việc tuyên truyền giáo dục học đường cho học sinh tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, cư xử thô bạo tại môi trường học đường, Sở GD&ĐT Nghệ An nhận định giáo viên và nhà quản lý giáo dục phải là người đi đầu trong việc xây dựng văn hóa học đường thông qua tuyên truyền và vận động.

văn hóa học đường,văn hóa ứng xử,bộ quy tắc ứng xử học đường
Ảnh minh họa
 

Để xây dựng văn hóa học đường phải bắt đầu từ các cấp quản lý ngành, lãnh đạo. Các cấp quản lý cần phải có chủ trương, kế hoạch triển khai, có kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá.

Về phía đội ngũ nhà giáo cần coi giáo dục văn hóa là nhân tố quan trọng, từ đó chú trọng hình thành và phát triển nhân cách văn hóa cho học sinh, cụ thể: Thầy giáo phải là tấm gương sáng cả về lời ăn, tiếng nói, đi đứng, ăn mặc… phải tận tụy, yêu thương học trò và ý thức được vị trí nghề nghiệp.

Ngoài ra, một môi trường văn hóa học đường phải được tạo dựng từ sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Qua đó, loại trừ được những biểu hiện văn hóa không lành mạnh nảy sinh từ  bên trong, góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng hoàn thiện, trong sáng.

Hoàng Thanh