Trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, Sở GD&ĐT Nghệ An xác định cơ sở giáo dục cần triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó cần nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông phù hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh.

văn hóa học đường,Nghệ An,xây dựng quy tắc ứng xử
Nghệ An tập trung 8 nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trường học (ảnh minh họa)

Xung quanh vấn đề "Xây dựng môi trường văn hóa học đường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An", Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết cần tập trung vào 8 nội dung chính:

Thực trạng về văn hóa học đường trong nhà trường hiện nay; Sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong việc xây dựng văn hóa học đường;

 

Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng văn hóa học đường; Văn hóa học đường - Nhìn từ góc độ giáo viên;

Giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo ở trường học trong bối cảnh hiện nay; Ứng xử giữa các bên trong nhà trường hiện nay.

Bên cạnh đó cần nhân rộng gương tốt và định hình lối sống đẹp trong xây dựng văn hóa học đường; Văn hóa học đường - Nhìn từ vai trò của cán bộ quản lý.

Với vai trò là lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu việc xây dựng văn hóa nhà trường phải bắt đầu từ các cấp quản lý, lãnh đạo các trường học sau đó đội ngũ nhà giáo cần coi giáo dục văn hóa là nhân tố quan trọng, từ đó chú trọng hình thành và phát triển nhân cách văn hóa cho học sinh, góp phần thực hiện phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Hoàng Thanh