Có thể thấy, phần lớn thế hệ trẻ ngày nay có tinh thần học hỏi, khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cao, kính thầy, mến bạn có ý chí vươn lên và không ngừng cố gắng trong học tập.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một bộ phận học sinh ứng xử một cách thiếu văn hóa, kém hiểu biết, gây ảnh hưởng đến tinh thần và môi trường văn hóa giáo dục tốt đẹp trong trường học. Nhiều nhà tư vấn tâm lý giáo dục cho rằng, hiện nay, văn hóa ứng xử học đường đang trong tình trạng đáng báo động, có nhiều hành vi và lối ứng xử thiếu văn hóa của cả học sinh và giáo viên.

quy tắc ứng xử,văn hóa học đường,ứng xử văn hóa học đường
Xây dựng văn hóa học đường phải chú trọng hình thành và phát triển nhân cách học sinh (ảnh minh họa)

Nhận thấy điều đó nên thời gian qua ngành giáo dục Nghệ An đã rất chú trọng trong tuyên truyền tới học sinh, sinh viên thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường.

 

Ngành giáo dục Nghệ An yêu cầu các cơ sở giáo dục xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông phù hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh.

Từ đó chú trọng hình thành và phát triển nhân cách văn hóa cho học sinh, góp phần thực hiện phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Những điển hình hay, những gia đình, những trường học giáo dục được lòng tự trọng hiệu quả cho học sinh trong thời gian qua cần được nhân rộng được một cách có thực chất, hiệu quả.

Ngoài ra, cần tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo về năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về nội dung ứng xử văn hóa trong trường học; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong các nhà trường.

Hoàng Thanh