Đây là mục tiêu của Kế hoạch “Hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn đến 2025” được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành.

Theo kế hoạch, ngành Giáo dục tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên (người học); 100% các phòng giáo dục phải ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

văn hóa học đường,bạo lực đường,quy tắc ứng xử văn hóa học đường
Nhiều cơ sở giáo dục chủ động thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường

Đến năm 2025, có 100% các cơ sở giáo dục tại An Giang phải thực hiện bộ quy tắc văn hóa ứng xử học đường; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên tại đơn vị.

Bên cạnh đó, 100% các cơ sở giáo dục công khai tuyên truyền về kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; niêm yết và công khai số điện thoại đường dây nóng như: Tổng đài quốc gia 111, các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục; có biện pháp xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, cung cấp thông tin xử lý các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

 

Đặc biệt, đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục tại An Giang sẽ tổ chức ký kết chương trình phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; kịp thời thông tin, xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến trẻ em; có biện pháp phù hợp trong bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện thông báo, tố giác, ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình, mô hình giáo dục hiệu quả trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị hoặc các hình thức phù hợp khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên của đơn vị, gia đình người học và cộng đồng.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương, thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh thông tin về vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em như: số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý, camera giám sát hoặc các hình thức phù hợp khác; thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường, xâm hại tình dục  trẻ em; xây dựng hệ thống theo dõi, thu nhận, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục.

Sở cũng yêu cầu các trường xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, các mô hình phòng chống bạo lực học đường, triển khai các phương án hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực học đường và kịch bản ứng phó với các tình huống bạo lực.

Tổ chức ký cam kết, phối hợp hàng năm giữa gia đình người học với cơ sở giáo dục và các tổ chức đoàn thể về việc quản lý, giáo dục người học không để xảy ra bạo lực học đường. Đặc biệt, tổ chức ký cam kết giữa nhà giáo, nhân viên với cơ sở giáo dục về việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp, sử dụng phương pháp giáo dục tích cực với người học, không bạo lực đối với người học.

Hoàng Thanh