Theo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thì thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cũng lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Đoàn, Công đoàn cơ sở thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử tại đơn vị như: lồng ghép trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục làm sao tạo cơ chế cho học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học.

Đặc biệt, các tổ chức Đoàn, Đội tại các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp thông qua hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” bằng những việc làm, hành động cụ thể như vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên nhà trường và khu vực trường đóng luôn xanh, sạch, đẹp; tổ chức trồng cây xanh đầu xuân; các chi đoàn đều có bồn hoa, cây cảnh trang trí khu vực lớp học đảm bảo xanh, sạch, thân thiện môi trường với 100% lượt đội viên tình nguyện tham gia.

 
văn hóa học đường,bộ quy tắc ứng xử,Vĩnh Phúc
Các tình nguyện viên tham gia vệ sinh khuôn viên trường học, trạm y tế

Qua hoạt động lao động đã giúp các đoàn viên cảm nhận được lao động là vinh quang, là tự hào, trách nhiệm của mỗi người. Điều đó sẽ kích thích nhiều hơn nữa ý chí học tập của các em.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cũng tăng cường phối hợp với gia đình HSSV và chính quyền địa phương trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong nhà trường cũng như xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tổ chức giáo dục hỗ trợ học sinh gặp khó khăn; xử lý kịp thời các vi phạm về văn hóa ứng xử, vi phạm pháp luật; đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; có hình thức động viên khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt; kịp thời xử lý các đơn vị đế xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

Hoàng Thanh