Theo đó, về phía nhà trường cần xây dựng kế hoạch về bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và triển khai trong hội đồng sư phạm nhà trường, chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn lồng ghép vào các môn dạy cho phù hợp.

Hằng năm, tổ chức cho học sinh thường xuyên tham gia các sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện như: Hội thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”, Hội thi “Khi tôi 18”, “Tuần làm chiến sĩ”; Hội thi “Giáo dục Quốc phòng - An ninh”, “Ngày Hội pháp luật” và các câu lạc bộ khác,...

Cùng với đó là xây dựng bộ quy tắc ứng xử để thực hiện trong nhà trường để họp phụ huynh đầu năm, nhà trường thông qua bộ quy tắc ứng xử để ban chấp hành hội cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường trong giáo dục học sinh.

văn hóa học đường,gia đình,nhà trường
 Cần phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử học đường. (ảnh minh họa)

Về phía gia đình, cần vận động gia đình học sinh chủ động phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi,...

 

Phối hợp với gia đình xây dựng và thực hiện các hình thức giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh. Nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi nói chuyện giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho học sinh.

Nhà trường cũng cần phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyên về trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục văn hóa ứng xử của học sinh, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa.

Kết hợp với địa phương trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử vào các tiêu chí thi đua trong các chiđảng bộ trực thuộc quản lý của địa phương.

Hoàng Thanh