Ðể công tác xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường thật sự có hiệu quả, tại hội nghị đánh giá thực trạng triển khai Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục diễn ra vào tháng 8 tại Bộ GD&ĐT, đại diện các nhà cơ sở giáo dục đều cho rằng, cần đổi mới phương pháp dạy học các môn học như: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử... theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Trong đó, hết sức coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân.

Bên cạnh đó, các trường cần đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại... phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trước, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với các học sinh khóa sau.

văn hóa học đường,bộ quy tắc ứng xử,học đường
Ảnh minh họa

Ngoài ra các trường cần xây dựng chế độ khen thưởng và kỷ luật hợp lý, công bằng sẽ động viên, kích thích được đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống.

 

Ngoài ra, cũng cần cụ thể hóa được những hành vi, cách giao tiếp, ứng xử trong môi trường học đường thì mới thể hiện được sự tôn nghiêm nơi trường học.

Không có gì phải cao xa, chỉ tập trung ở một số nội dung cơ bản như truyền thống tôn sư trọng đạo; hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; lễ phép với thầy cô giáo; kính trên nhường dưới, thân ái với bạn bè. Mỗi trường học sẽ căn cứ vào điều kiện học sinh, cấp học cũng như về văn hóa địa phương để xây dựng cho phù hợp.

Một thực tế là hiện nay các nội dung ứng xử trong trường học hiện tại còn rất hạn chế mà chủ yếu chỉ là “văn bản miệng” do giáo viên đưa ra với học sinh.

Nội quy chỉ yêu cầu học sinh về giờ giấc, tác phong, học tập, chung chung về ứng xử. Chưa có văn bản nào quy định rõ ràng, cụ thể những chừng mực từ nhiều phía giữa giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Điều này gây khó khăn cho nhà trường trong việc áp dụng và xử lý.

Hoàng Thanh