Trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo, công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa học đường nóii chung, văn hóa ứng xử trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên nói riêng đã được Bộ GD&ĐT quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT thì thời gian qua nhiều trường đã triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt 100% các trường đại học, cao đẳng sử phạm tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện trong dịp hè cũng như tiếp sức mùa thi.

Nhiều trường đã đưa tiêu chí sinh viên tham gia công tác xã hội thành một trong những điều kiện để tốt nghiệp ra trường. Kết quả các hoạt động tình nguyện vì môi trường, công tác xã hội của học sinh, sinh viên được sử dụng để lồng ghép đánh giá kết quả rèn luyện trong mỗi học kỳ của sinh viên.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về ứng xử văn hóa dưới hình thức lồng ghép trong quy định của nhà trường, nội quy trường học, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường, quy định đạo đức nhà giáo, cẩm nang sinh viên.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định trường học có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục đạo đức, niềm tin, lý tưởng, lối sống cho học sinh. Và văn hóa nhà trường làm nên nét riêng, diện mạo của trường học và hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng nhà trường.

văn hóa,học đường,quy tắc,ứng xử
Ảnh minh họa

Một nhà trường với môi trường văn hóa lành mạnh sẽ hội tụ được cái tốt, cái đẹp, sức mạnh của trí tuệ và lòng nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

 

Chính vì vậy, việc xây dựng văn hóa nhà trường sẽ là một yếu tố quan trọng góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đạt được thì còn tồn tại những hiện tượng làm ảnh hưởng không tốt đến việc xây dựng văn hóa học đường như vẫn còn xuất hiện tình trạng bạo lực học đường làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh nhà trường.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thành lập góc tư vấn tâm lý học đường góp phần giúp các em có đời sống tinh thần khỏe mạnh, thoải mái, tránh vi phạm kỷ luật trường học hoặc hạn chế được tình trạng bạo lực học đường do những bức xúc, căng thẳng không kiểm soát được của học sinh tuổi mới lớn.

Các cơ sở giáo dục cũng cần xây dựng hệ giá trị, niềm tin vào trường học, hướng người học là trung tâm, đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra giá trị nhà trường. Cùng với đó, cần tạo lập được niềm tin của học sinh và giáo viên vào nhà trường. Muốn vậy, sự chuẩn mực của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học là yếu tố quan trọng.

Các trường cần nâng cao chất lượng giáo dục bằng dạy thực - học thực. Người dạy có trách nhiệm, tâm huyết với nghề và người học cũng cần có trách nhiệm và say mê với việc học, từ đó tạo ra môi trường dạy và học tích cực. Môi trường giáo dục phải đảm bảo rằng mỗi cá nhân có điều kiện phát huy tối đa năng lực tự học của bản thân.

Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp, mọi người đến trường thân thiện cởi mở, cũng góp phân tích cực vào việc xây dựng văn hóa nhà trường. 

Để phát huy hiệu quả của bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường, thời gian tới, các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo về năng lực giáo dục văn hóa ứng xử. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về nội dung ứng xử văn hóa trong trường học; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong các nhà trường.

Hoàng Thanh