Thời gian qua, việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh luôn được các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm và coi đó là nhiệm vụ quan trọng.

Thực tế cho thấy học sinh hiện nay nắm bắt thông tin và tiếp nhận nó rất nhanh nên dễ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng, trào lưu trên internet kể cả mặt tích cực và tiêu cực. 

Về mặt tiêu cực, học sinh dễ nhiễm văn hóa ứng xử kém, dùng các từ “lóng”, ngại giao tiếp với thầy cô, không biết nói cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, thậm chí còn đánh nhau khi có va chạm nhỏ.

văn hóa học đường,quy tắc ứng xử,bạo lực học đường
Ảnh minh họa

Ý thức tham gia các hoạt động tập thể chưa tốt như nói chuyện trong  giờ hoạt động tập thể, chưa tích cực tham gia hoạt động. Điều đó chứng tỏ văn hóa giao tiếp của học sinh còn hạn chế.

 

Để khắc phục tình trạng đó, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu nhà trường có thể tổ chức những buổi nói chuyện, thảo luận chuyên đề, cuộc thi văn hóa giao tiếp học đường (cho học sinh sắm vai, trải nghiệm tình huống- tìm giải pháp ứng xử-giao tiếp) ngay sau khi học sinh được quay lại trường.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thì văn hóa giao tiếp không phải là cái gì đó rất xa xôi, khó thực hiện khi dạy cho học sinh. Dạy học sinh phải bắt đầu từ những điều thực tế, tình huống cụ thể. Vì vậy trong các bộ môn việc tích hợp và lồng ghép chuẩn mực đạo đức thực tế phù hợp trong giao tiếp học đường là quan trọng.

Cùng với đó cần xây dựng quy tắc, quy định văn hóa giao tiếp phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi của các em trong nhà trường.

Thầy cô làm gương từ môi trường học đường là rất quan trọng; Giáo dục cần phải tôn trọng ý kiến của học sinh, biết lắng nghe ý kiến của các em, đồng thời có biện pháp khéo léo, tâm lý để các em ý thức được hành vi sai và chuyển đổi hành vi cho phù hợp.

Về phía gia đình cần dành thời gian để đôn đốc, kiểm tra, theo dõi sự biến đổi trong giao tiếp, cách cư xử, hành vi, thái độ của con và định hướng, giáo dục những cách giao tiếp phù hợp chuẩn mực đạo đức.

Hoàng Thanh