Để làm được điều này, theo ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ÐT thì Bộ GD&ĐT đã triển khai các thông tư, hướng dẫn về thực hiện xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và thường xuyên.

Như vậy, các quy định về văn hóa ứng xử đối với cán bộ, quản lý, nhà giáo, học sinh và nhân viên, học sinh và khách đến làm việc tại các trường học được quy định dưới dạng quy phạm pháp luật.

Bộ quy tắc ứng xử cũng quy định rõ ngôn ngữ trong trường học phải bảo đảm sự thân thiện và phù hợp với tâm lý lứa tuổi, học sinh đối với thầy cô giáo phải kính trọng.

Trang phục của học sinh cần phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, vùng miền sạch sẽ và gọn gàng, phù hợp với hoạt động giáo dục mà học sinh tham gia.

Về hành vi người học, khuyến khích học sinh có tinh thần bảo vệ môi trường xung quanh, hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, kính trọng lễ phép đối với ông bà cha mẹ,...

văn hóa học đường,bộ quy tắc ứng xử,xây dựng văn hóa học đường
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ÐT)

Ngành giáo dục cũng sẽ yêu cầu các cơ sở tăng cường tuyên truyền, hiểu biết pháp luật, hiểu rõ các nội dung của quy tắc ứng cử đối với người quản lý, cán bộ, giáo viên và học sinh. Các lực lượng giáo dục trong nhà trường đều có những ràng buộc, quy định trong ngôn ngữ, trang phục và hành vi. Trong từng lĩnh vực sẽ có định hướng những việc nên làm, được làm, khuyến khích những giá trị tốt đẹp”, ông Linh cho hay.

Theo ông Bùi Văn Linh thì để xây dựng văn hóa trường học và phòng, chống bạo lực học đường hiệu quả, các cơ sở giáo dục cần cập nhật các quy định mới, chính sách mới của ngành giáo dục.

 

Công tác giáo dục phổ biến pháp luật cho người học cũng cần chú trọng hơn. Thời gian tới, các trường cần đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa.

Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống về phòng cháy, chữa cháy, tai nạn đuối nước cho học sinh; rà soát điều kiện cơ sở vật chất, tường rào có thể gây nguy hiểm... Ngành giáo dục các địa phương cần cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách, ứng xử văn hóa, công tác xã hội, quy chế, điều lệ các cấp học.

Ngoài ra, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của Ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ trong các cơ sở giáo dục. Đây là nội dung quan trọng trong tổ chức các hoạt động văn hóa ứng xử hiệu quả trong nhà trường.

Giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm cũng cần có trách nhiệm cao trong việc giúp nhà trường nắm bắt tâm lý học sinh từ đó phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý và định hướng hoạt động của các em”, ông Linh cho hay.

Theo ông Linh, thời gian tới, các cơ sở giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh; phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa tích cực giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; hướng dẫn, khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua hoạt động Đội, Đoàn.

Để tăng cường tuyên truyền về văn hóa học đường cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đoàn, đội: Phối hợp Trung  ương Đoàn nghiên cứu, rà soát và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào, hoạt động rèn luyện đội viên, đoàn viên; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thiết thực đáp ứng yêu cầu lý giáo dục tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Đồng thời xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội trong trường học đối với yêu cầu tham mưu hiệu quả xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trong trường học; nêu cao vai trò, trách nhiệm cán bộ Đoàn, Đội đối với việc quản lý, giáo dục học sinh trong các hoạt động.

Hoàng Thanh