Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho rằng, những người làm công tác giáo dục cần lắm một môi trường xã hội bên ngoài nhà trường thực sự lành mạnh, sự quản lý xã hội một cách chặt chẽ, đặc biệt là sự gương mẫu của ông bà, cha mẹ, những người xung quanh.

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường, hướng học sinh đến những hành động văn minh, có văn hóa phải phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

văn hóa học đường,bộ quy tắc ứng xử,học đường
Xây dựng văn hóa học đường phải là một quá trình lâu dài (ảnh minh họa)
 

Đặc biệt, văn hóa ứng xử, giao tiếp học đường phải được triển khai trong suốt một quá trình lâu dài. Kết quả phổ biến, giáo dục, thực hiện văn hóa ứng xử trong nhà trường cũng không thể “làm xong”, “làm dứt điểm” và được thẩm định trong một thời gian ấn định một tháng, một năm.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động nhiều chiều đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, thời gian qua, ngành GD&ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai văn hóa ứng xử với mạng xã hội trong trường học gắn với những kỹ năng cần thiết để sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Trên cơ sở chương trình ở từng cấp học, trong từng môn học, từng bài học, mỗi thầy cô giáo đã ý thức hơn việc chú trọng các yếu tố văn hóa, văn minh để định hướng các khái niệm, các giá trị để bồi đắp nhận thức, thái độ… và rèn luyện những hành vi tự giác, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa một cách liên tục, bền vững cho cả người dạy và người học.

Hoàng Thanh