du lịch,thể thao và du lịch
Hòa Bình, đón trên 1 triệu khách du lịch trong 6 tháng đầu năm 2021

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Y tế; nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động du lịch diễn ra an toàn và đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo báo cáo, Tổng khách Du lịch 1.071.669 lượt khách, so với cùng kỳ năm trước tăng 20,1 %, đạt 31,2 % kế hoạch năm. Trong đó: Khách quốc tế 41.339 lượt, so với cùng kỳ năm trước đạt 32,2%, đạt 20,7% kế hoạch năm; khách nội địa 1.030.330 lượt, so với cùng kỳ năm trước tăng 34,9%, đạt 31,8% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 882 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 28,8%, đạt 30,4 % kế hoạch năm.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Vì thế, để kích cầu du lịch nội địa, ngành du lịch tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến với khách du lịch, người dân chủ động phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đặc biệt là ở những khu, điểm tham quan, cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)….

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm, dịch vụ du lịch tỉnh Hòa Bình dưới nhiều hình thức phong phú, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm tham quan,... xây dựng hình ảnh du lịch Hòa Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

K.Chi