Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình triển khai và tiến độ thực hiện việc ký kết các văn bản hiện đang luân chuyển giữa các tỉnh gồm Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; Quy chế phối hợp thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh  Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, TT&DL các tỉnh Tây Bắc mở rộng ; Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, Hội nghị đã đi đến thống nhất dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Hà Giang chủ trì, bao gồm:

Tổ chức tuần văn hóa du lịch Tây Bắc tại Hà Nội năm 2021 (Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2021 gồm các hoạt động: Khai mạc Không gian văn hóa du lịch Tây Bắc tại Hà Nội; Tổ chức lễ hội đường phố “Tinh hoa Tây Bắc”; Tổ chức Không gian văn hóa chợ phiên Tây Bắc; Tổ chức Không gian giới thiệu mô hình điểm đến, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và triển lãm ảnh).

 
du lịch,hà nội
Hội nghị trực tuyến về du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM

Tổ chức chuỗi sự kiện du lịch tại Hà Giang (Dự kiến vào tháng 11/2021 gồm các hoạt động: Tổ chức thi người đẹp dân tộc Tây Bắc và TP. Hồ Chí Minh; Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng ; Tổ chức Đối thoại gặp mặt doanh nghiệp trao đổi về sản phẩm du lịch trong liên kết vùng và Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh năm 2021; khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang năm 2021).

Hội nghị cũng thống nhất phương án, kế hoạch tổ chức “Festival tinh hoa Tây Bắc”; phương án nâng cấp vận hành trang web 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng ; cũng như tình hình vận hành, đăng tải thông tin về hình ảnh du lịch, các hoạt động thuộc chương trình hợp tác trên trang Fanpage “Sắc màu Tây Bắc – Thành phố Hồ Chí Minh”; Công tác chuẩn bị và phương án tổ chức sự kiện Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Phương Thúy