Nói về đề án này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết đề án đã xây dựng lộ trình phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, có 3 giai đoạn gắn liền với các nhiệm vụ cụ thể: Giai đoạn 2021 - 2022, ngành sẽ tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa dựa trên những giá trị cốt lõi đã được xác định của du lịch địa phương. Thương hiệu du lịch sau khi xây dựng sẽ được công bố rộng rãi đến các công ty du lịch, cơ sở lưu trú và những bên liên quan để du khách nhận diện thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Giai đoạn 2022 - 2024, sẽ nâng cao nhận diện thương hiệu bằng việc tập trung quảng bá thương hiệu và tăng cường tương tác với khách hàng mục tiêu (khách hàng tiềm năng) dựa trên sở thích, nhu cầu của du khách. Giai đoạn 2024 - 2025, thúc đẩy du khách đến quyết định lựa chọn du lịch bằng việc tiếp tục quảng bá thương hiệu đến khách du lịch, đồng thời tập trung kích thích nhu cầu để đưa du khách đến với quyết định lựa chọn điểm đến du lịch.

du lịch Nha Trang,Khánh Hòa,du lịch
Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền về thương hiệu du lịch Nha Trang
 

Để thực hiện hiệu quả đề án theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cần có sự thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tuyên truyền để nâng cao ý thức xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng…

Thời gian tới, ngành Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương và sở, ngành liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền về thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tăng cường hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch…

Để làm được điều này, cần chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý thương hiệu và ứng dụng công nghệ số cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp và những người làm du lịch; từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong xây dựng và quản lý nội dung tiếp thị trực tuyến…

Hoàng Thanh