Theo đó, Thực hiện Nghị quyết só 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản chỉ đạo số 425/UBND-VP6 ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sở Du lịch Ninh Bình triển khai thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch quy định tại Mục 2, Chương 8, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Ðối tượng được nhận hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp tại Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

covid,bệnh nhân
Ninh Bình hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi Covid-19
 

Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, được chi trả một lần cho người lao động. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kèm bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) của một trong các giấy tờ: hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ trực tiếp đề nghị đến Sở Du lịch Ninh Bình. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022 (thứ 2 và thứ 4 hàng tuần). Ðịa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình, số 6, đường Tràng An, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình.

Phương Thúy