Ngày 30.5, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam có công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Ninh Thuận trong giai đoạn mới; công điện có hiệu lực từ 0 giờ ngày 31.5.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, tiếp tục nâng cấp độ cao hơn nữa trong công tác giám sát, kiểm soát người đến, về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có dịch. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch đi/đến TP.HCM.

Đối với các tuyến vận tải hành khách còn lại: số lượng khách vận chuyển trên mỗi xe không vượt quá 50% số lượng ghế đã được cấp phép và không quá 20 khách trên mỗi xe; chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi vận chuyển hành khách.

Các cơ sở lưu trú tạm dừng đón khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch phức tạp, như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

 
khách du lịch,đón khách du lịch,Ninh Thuận
Ninh Thuận: Tạm dừng đón khách du lịch

Theo đó, các cơ sở lưu trú tạm dừng đón khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch phức tạp như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh kể từ ngày 31/5 để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. 

UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, trường hợp dịch bệnh phát sinh do sự lơi lỏng quản lý đối với bất kỳ doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở... thuộc ngành, địa phương nào quản lý thì người đứng đầu ngành, địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hoàng Thanh