Ruộng bậc thang còn được oi là một di sản của huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), vì lẽ đó mà Bình Liêu đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tổng khách du lịch đạt 221.900 lượt, tổng doanh thu đạt 152,7 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 648.000 lượt người, doanh thu khoảng 554,3 tỷ đồng, đóng góp 20,3% vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Để hiện thực hoá mục tiêu trên, hiện nay huyện đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp đột phá, phù hợp...phát triển du lịch ruộng bậc thang.

Theo đánh giá, ruộng bậc thang ở Bình Liêu không chỉ mang giá trị cảnh quan, mà còn phản ánh một quá trình lịch sử, giá trị văn hoá độc đáo gắn với cộng đồng các dân tộc bản địa. Từ phong tục tập quán, lịch sử sản xuất lâu đời của đồng bào các dân tộc đã tạo nên cảnh quan ruộng bậc thang hùng vĩ. 

du lịch,Quảng Ninh,dịch vụ du lịch
Ruộng bậc thang huyện Bình Liêu

Để phát huy hết giá trị, tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, thời gian tới, huyện Bình Liêu sẽ tạo nhiều điều kiện để thu hút, thúc đẩy đầu tư du lịch cộng đồng ở khu vực ruộng bậc thang.

 

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo nền tảng phát triển du lịch Bình Liêu chính là việc tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển du lịch. Trên cơ sở này, thời gian qua Bình Liêu đã chú trọng đầu tư, hoàn thành các tuyến đường tuần tra biên giới, đường lên các cột mốc có cảnh quan đẹp.

Thời gian tới, huyện cũng đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, trong đó, đã xây dựng hoàn thành cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) đây sẽ là điều kiện quan trọng để tạo động lực và hợp tác phát triển du lịch biên giới... 

Đồng thời, huyện cũng chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, các dự án liên quan tới ruộng bậc thang, các dự án trọng điểm với điểm nhấn là ruộng bậc thang như: Bãi dù lượn, điểm check-in, dừng chân, điểm ngắm cảnh ruộng bậc thang trên núi Cao Xiêm, nhằm xây dựng nơi này thành điểm đến biểu tượng của du lịch Bình Liêu…

Hoàng Thanh