Du lịch,Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc: triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Thực hiện Quyết định số 1948/QĐ- UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về một số một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Công văn số 5876/UBND-KT1 ngày 20/7/2021 về việc tạm dừng đón, phục vụ khách chơi golf đến từ ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo Trưởng các phòng quản lý nhà nước thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở và Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố thực hiện ngay một số nội dung:

Tiếp tục tăng cường tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn, chú trọng ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình của địa phương qua đó thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn trong đó có thực hiện nghiêm hai văn bản nêu trên.

Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành tỉnh, huyện, xã (Theo Kế hoạch và đột xuất) nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch trong đó có quyết định tạm dừng kinh doanh đối với một số dịch vụ không thiết yếu thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh bao gồm cả hoạt động chơi, tập luyện Golf đối với khách đến từ ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chú trọng công tác phối hợp với lực lượng công an tỉnh, huyện, xã trong triển khai, thực hiện qua đó phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ như:

 

Các cơ sở kinh doanh Karaoke; Massage; quán Internet, trò chơi điện tử; các vũ trường; bể bơi; quán bar; dịch vụ spa- chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, chăm sóc sức khỏe.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao trong nhà. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, giải đấu thể thao; các hoạt động sự kiện tập trung đông người.

Các nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước, giải khát, cà phê, quán bia, quán rượu phục vụ tại chỗ.

Hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh không đón trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh(trừ trường hợp khách là người Vĩnh Phúc từ địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã đăng ký trước với chính quyền địa phương nơi trở về).

Dừng triệt để các hoạt động lễ hội, nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tại tất cả các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại cơ sở, điểm nhóm nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

H. Anh