Theo đó, chương trình sẽ giải quyết khó khăn cho người bán vé số lẻ trong thời gian tạm dừng phát hành xổ số từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Những người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ do phải tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chương trình sẽ được Công ty thực hiện từ ngày 16/4 đến 20/4 theo lịch sắp xếp với các đại lý. Mức hỗ trợ cho mỗi người bán vé số lẻ là 10kg gạo và 100.000 đồng. Tổng số tiền hỗ trợ dự kiến là 500 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của Công ty.

Để bảo đảm đúng người được thụ hưởng, Công ty sẽ phối hợp với đại lý các cấp để thống nhất số lượng cũng như địa điểm thực hiện việc hỗ trợ phù hợp với thời gian, tình hình, đặc điểm của từng đại lý và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Người bán vé số lẻ chủ động liên hệ với đại lý để nắm bắt thông tin kịp thời.

 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã tạm dừng phát hành 05 bộ vé xổ số kiến thiết truyền thống và các loại hình khác như vé cào, bóc, lô tô từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4; tiến hành thu hồi và thanh hủy toàn bộ số lượng vé các ngày không phát hành theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Hải Châu