Bạn đọc Bùi Vân (Hải Phòng) hỏi: Gần nhà tôi có người đàn ông sống một mình, không con cái, không người thân thích. Mới đây, ông đã đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim nên không để lại di chúc, cũng không có người hưởng thừa kế. Trong trường hợp này, đất và các tài sản khác của người đã mất sẽ thuộc về ai, thưa luật sư? 

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời:

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc là trường hợp mà người để lại di sản không chỉ định ai trong di chúc để nhận di sản thừa kế; Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản; trong di chúc, người để lại di sản không chỉ định người thừa kế.

Tài sản không người thừa kế sẽ thuộc về Nhà nước ảnh 1

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

 

Trường hợp không có người thừa kế theo pháp luật là trường hợp không còn người thừa kế mà có mối quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nuôi dưỡng đối với người chết; Không có người thừa kế đáp ứng điều kiện chung đối với người thừa kế quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự.

Như vậy, tài sản không có người thừa kế là trường hợp không có người thừa kế theo di chúc hoặc không có người hưởng di sản theo pháp luật. Với tài sản không có người nhận thừa kế, Điều 622 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước”.

Căn cứ quy định trên, với tài sản không có người nhận thừa kế thì sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ về tài sản của người để lại di sản, số tài sản còn lại sẽ thuộc về Nhà nước.

Theo anninhthudo.vn