kỷ luật,chữ ký giả,mạo danh,Hà Tĩnh,đất đai
Cụ Lại Thế Bớt mất năm 1981 nhưng vẫn có tên trong Biên bản mô tả ranh giới thửa đất lập ngày 13/7/2011 và trong Phiếu lấy ý kiến khu dân cư lập ngày 15/5/2012

Trước đó, cụ Lại Thế Hiếu (SN 1932, trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có đơn khiếu nại về việc UBND huyện Cẩm Xuyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho hộ bà Bùi Thị Tấn (cùng thôn Hải Bắc) chưa đúng quy định của pháp luật.

Trả lời đơn thư khiếu nại của cụ Hiếu, UBND xã Cẩm Nhượng và huyện Cẩm Xuyên đều cho rằng đã làm đúng thủ tục và cấp Giấy CNQSD đất đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại văn bản số 1494/UBND-TNMT ngày 1/6/2020, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Trần Hữu Duyệt, chỉ rõ: “Việc UBND xã Cẩm Nhượng xây dựng hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất tại thửa số 248, tờ bản đồ số 31, diện tích 83,3m2 cho bà Bùi Thị Tấn là đúng quy định pháp luật đất đai”.

Vào cuộc điều tra, qua hồ sơ và chứng cứ thu thập được, PV nhận thấy quá trình xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy CNQSD đất có vấn đề. Cụ thể, trong Biên bản mô tả ranh giới thửa đất lập ngày 13/7/2011 và trong Phiếu lấy ý kiến khu dân cư lập ngày 15/5/2012 có dấu hiệu giả mạo chữ ký.

Trên thực tế, cụ Lại Thế Bớt (cha đẻ của cụ Lại Thế Hiếu) đã mất năm 1981 (30 năm trước - PV) nhưng trong biên bản, cụ Bớt vẫn tham gia họp và ký xác nhận vào Phiếu lấy ý kiến khu dân cư. Hơn nữa, các chữ ký và chữ viết trong hai văn bản nói trên hầu hết đều cùng một nét chữ.

Sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí, UBND huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc xác minh, kiểm tra làm rõ. Ngày 8/10/2020, Chủ tịch UBND huyện này đã ban hành Quyết định số 5317 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lại Thế Hiếu, thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng.

 

Theo đó, qua xác minh của cơ quan chức năng, ông Trần Hữu Quy phủ nhận việc ký vào các văn bản liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất cho bà Tấn; ông Trần Hữu Lương xác nhận có ký vào Biên bản mô tả ranh giới thửa đất lập ngày 13/7/2011 nhưng không ký vào Phiếu lấy ý kiến khu dân cư; ông Nguyễn Tiến Viên, trưởng thôn Hy Dy xác nhận có ký chủ trì cuộc họp nhưng không viết nội dung biên bản; còn bà Nguyễn Thị Thiên đã mất vào ngày 01/01/2013 nên không xác minh được.

Kết quả xác minh cũng khẳng định: Chữ ký và chữ viết mang tên Lại Thế Bớt trong Biên bản mô tả ranh giới thửa đất lập ngày 13/7/2011 và trong Phiếu lấy ý kiến khu dân cư lập ngày 15/5/2012 của thửa đất bà Bùi Thị Tấn là hoàn toàn giả mạo.

Từ đó, UBND huyện Cẩm Xuyên khẳng định, quá trình hướng dẫn bà Bùi Thị Tấn làm đơn xin cấp Giấy CNQSD đất và lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho hộ bà Bùi Thị Tấn thể hiện nhiều sai sót, sai phạm như: “Lập hồ sơ và giả mạo chữ ký của một số hộ dân sống liền kề trong Sơ đồ mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Phiếu lấy ý kiến khu dân cư không tổ chức họp mà mà lập giả mạo chữ ký của một số hộ sống liền kề như đã nêu; Không tổ chức công khai và niêm yết công khai hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất của bà Bùi Thị Tấn tại trụ sở UBND xã Cẩm Nhượng theo quy định”.

kỷ luật,chữ ký giả,mạo danh,Hà Tĩnh,đất đai
Quyết định hủy bỏ Giấy CNQSD đất của bà Bùi Thị Tấn và yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

UBND huyện Cẩm Xuyên quyết định: "Thu hồi và hủy bỏ Giấy CNQSD đất số seri BL 918878, ngày 21/7/2014 của UBND huyện cấp cho hộ bà Bùi Thị Tấn với diện tích 83m2 tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng”.

Quyết định này cũng kết luận: “Để xảy ra các sai phạm trong việc xây dựng hồ sơ, thụ lý hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho hộ bà Bùi Thị Tấn do UBND xã Cẩm Nhượng thiếu kiểm tra, xác minh rõ nguồn gốc giấy tờ về đất đai, phát hiện sai sót để sửa chữa khắc phục, hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã, công chức phụ trách Tài nguyên - Môi trường xã Cẩm Nhượng giai đoạn 2012 - 2014".

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên yêu cầu UBND xã Cẩm Nhượng tiến hành họp kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho bà Bùi Thị Tấn không đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và đề xuất xử lý cán bộ sai phạm theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả về phòng Nội vụ trước ngày 25/10/2020.

Trần Hoàn