Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai, tại kỳ họp thứ 48, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 đảng viên là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh có các vi phạm: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thành phần đoàn kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra không đúng; thể hiện sự tùy tiện, cố ý làm trái quy định, vi phạm Pháp lệnh quản lý thị trường, Thông tư số 35/2018//TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương và Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Hưng còn giải trình quanh co, đổ lỗi do nguyên nhân khách quan. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hưng.

 

Ông Trương Văn Giàu, Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, huyện Long Thành) được xác định đã có các vi phạm: Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng, Đội Quản lý thị trường số 4, ông Trương Văn Giàu đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi chưa có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định, vi phạm Thông tư số 35/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương; để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Pháp lệnh quản lý thị trường. 

Quá trình kiểm điểm, ông Trương Văn Giàu còn giải trình quanh co, chưa thật sự nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Giàu.

Nguyễn Tuấn