CSGT,kiểm tra giấy tờ,tổng kiểm tra,giấy tờ cần mang theo,giấy tờ tùy thân,các loại giấy tờ bị kiểm tra
Mức xử phạt khi tham gia giao thông thiếu giấy tờ.
 

Theo zing.vn