Các mục tiêu, chương trình hành động đang dần được cụ thể hóa vào trong sản xuất, sinh hoạt của mọi tầng lớp nhân dân, với quyết tâm hoàn thành Chương trình trong năm 2025.

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong sản xuất túi nilon dễ phân hủy, thay thế các sản phẩm nhựa độc hại với môi trường.

rác thải nhựa,chống rác thải nhựa,bắc ninh,bảo vệ môi trường,rác thải sinh hoạt
Các sản phẩm nhựa độc hại với môi trường cần sớm được thay thế. (Ảnh minh họa)

Cùng với việc ngăn chặn giảm rác thải nhựa ngay từ khâu sản xuất, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, MTTQ các cấp thực hiện nghiêm túc.

Nhờ đó, phong trào “Chống rác thải nhựa” được thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Người dân có sự chuyển biến lớn về nhận thức và ý thức hạn chế dùng sản phẩm túi nilon khi đi chợ. Dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm, đồ dùng hàng ngày bằng chất liệu nhựa dùng một lần.

 

Trong quá trình thực hiện lộ trình chống rác thải nhựa đến năm 2025 đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị khi các Sở, ngành, địa phương phát huy vai trò của mình theo từng nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tiễn, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện sát thực tế để có phương án triển khai hiệu quả tiếp theo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút và lựa chọn doanh nghiệp tiên phong đầu tư sản xuất bao bì, túi xách dễ phân hủy và các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, đưa vào danh mục các dự án khuyến khích đầu tư; các huyện, thị xã và thành phố triển khai sâu rộng đến hộ gia đình, tổ dân phố, thôn, xóm về hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải tại hộ gia đình và coi đây là một tiêu chí xét duyệt gia đình văn hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy với môi trường vào chương trình giảng dạy theo hình thức ngoại khóa và tổ chức cuộc thi về bảo vệ môi trường ở các cấp học.

PV