Triển lãm ảnh lưu động nhằm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các dân tộc Việt Nam có chung nguồn gốc, chung hoàn cảnh lịch sử. từ đó tạo nên khối gắn kết bền vững, lâu dài trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Những hình ảnh thể hiện tín ngưỡng đa thần ở Hà Giang trong buổi triển lãm.

Ngoài ra, triển lãm còn góp phần đoàn kết giữa các tộc người từ miền xuôi lên miền ngược, từ người Kinh đến các tộc người thiểu số; tuyên truyền hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc, trong đó nêu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc, đoàn kết dân tộc, phát triển dân tộc... đã được thể chế hoá bằng các văn bản pháp luật, các chính sách cụ thể đã và đang được triển khai thực hiện, tạo nên diện mạo mới về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của các tộc người luôn được cải thiện, nâng cao.

Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Lễ cắt băng khánh thành triển lãm.

Các tôn giáo ở Việt Nam đồng hành cùng dân tộc và đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm ảnh, tư liệu lần này sẽ góp phần nêu bật các giá trị văn hoá tín ngưỡng như tôn thờ anh hùng dân tộc, giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, chống ngoại xâm, thiên tai... tiêu biểu nhất là Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, Thờ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, thờ cúng tổ tiên..., các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của sinh hoạt tín ngưỡng đóng góp to lớn cho kho tàng văn hoá Việt Nam, tạo thành các hệ giá trị làm nền tảng để xây dựng đất nước.

Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào tại địa phương.

Triển lãm lần này cũng là dịp để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người và các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; Góp phần bảo tồn những phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào, thu hút sự quan tâm của Nhân dân du khách, các tổ chức trong và ngoài nước; Đảm bảo cho người dân có quyền tự do tôn giáo và tự do không tôn giáo; Thể hiện rõ sự tôn trọng, bảo vệ của Nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của người dân; Tuyên truyền để người dân nhận diện, làm rõ về những hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi, xúi giục chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá nhà nước của các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo….

Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Lãnh đạo địa phương cùng đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông dự lễ khai mạc triển lãm.
 

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao tặng, bàn giao toàn bộ tư liệu, hiện vật, tranh trưng bày cho tỉnh Hà Giang để địa phương tiếp tục triển khai tổ chức triển lãm tại các huyện trong tỉnh.

Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Hình ảnh lễ hội Bàn Vương của dân tộc Dao, xã Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Người dân đến xem ảnh, tư liệu tại triển lãm.
Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh

Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh

Hướng dẫn viên của Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu nội dung, ý nghĩa các bức ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm.
Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Những hình ảnh đặc sắc ở triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Hà Giang thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.
Hà Giang,dân tộc,tôn giáo,triển lãm ảnh
Qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên, người xem hiểu rõ hơn ý nghĩa các bức ảnh tại triển lãm, thêm hiểu biết về các dân tộc, tôn giáo tại địa phương và trên cả nước.

 Tiến Anh