Theo đó, ngày 9/6, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty thủy sản có hành vi xả nước thải ra ô nhiễm ra môi trường.

Cụ thể, Công ty TNHH thủy sản Blue Bay (Công ty Blue Bay, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) có hành vi vi phạm hành chính xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/24h đến dưới 200m3/24h. 

Theo điểm e khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, nên số tiền Công ty TNHH thủy sản Blue Bay bị phạt là 320 triệu đồng. 

môi trường,bảo vệ môi trường,Cà Mau,xử phạt
Công ty thủy sản Blue Bay bị xử phạt 608 triệu đồng về hành vi xả thải gây ô nhiễm
 

Công ty Blue Bay còn bị phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 6 tháng, đồng thời phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 30 ngày. Bên cạnh đó, áp dụng khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tăng thêm đối với mỗi thông số môi trường vượt chuẩn kỹ thuật. Tổng thông số môi trường vượt chuẩn kỹ thuật là 90%, Công ty Blue Bay bị phạt thêm 288 triệu đồng.

Như vậy, Công ty TNHH thủy sản Blue Bay (Công ty Blue Bay, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) bị phạt 608 triệu đồng vì  tái phạm gây ô nhiễm môi trường nước khi xả thải vượt quy chuẩn cho phép.

Trước đó vào tháng 6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Blue Bay hơn 500 triệu đồng vì có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường nước.

Hoàng Thanh