Các hoạt động được triển khai phù hợp theo hướng mục tiêu kép, gắn với phòng, chống dịch; tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo đó, Kiên Giang tổ chức làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Kiên Giang,thu gom rác,bảo vệ môi trường,tháng hành động vì môi trường,rác
Thu gom rác ở bãi biển thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN)
 

Bên cạnh đó, Tháng hành động vì môi trường năm 2021 còn giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể… nghiên cứu các giải pháp dựa vào thiên nhiên, thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững; áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, chú trọng vai trò và quyền lợi cộng đồng.

Thực hiện các dự án trồng cây xanh, triển khai các hoạt động hỗ trợ quá trình tái sinh tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái rừng theo phương pháp tiếp cận cảnh quan.Đối với hệ sinh thái hồ, sông suối, thu gom rác hai bên bờ và trên mặt nước… Đối với hệ sinh thái biển và ven biển, phục hồi thảm thực vật trên mặt nước và sống trong nước; triển khai hoạt động đánh bắt hải sản bền vững.

PV