thiên tai,phòng chống thiên tai,bão số 14,phòng chống bão,Cà Mau
Cà Mau họp nhằm chủ động phòng chống với bão số 14. (Ảnh: CTTĐT Cà Mau)

Sáng 21/12, UBND tỉnh Cà Mau họp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để triển khai các nội dung chủ động phòng, chống bão số 14.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của bão.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Đồn Biên phòng tỉnh thông báo đến tất cả các phương tiện hoạt động trên biển biết, không chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, khẩn trương kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền trên biển, phương tiện ven bờ, hoạt động của tàu thuyền. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thông báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với lồng bè nuôi thủy sản tại Hòn Chuối và các cửa biển.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên thuộc địa bàn quản lý.

Các đơn vị làm nhiệm vụ trực ban về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực 24/24h; theo dõi, cập nhật các bản tin, nội dung chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ động triển khai thực hiện.

Minh Thư