quảng nam,thiên tai,con giống,cây trồng,phòng chống thiên tai,hỗ trợ
Các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Khoản viện trợ này do KOCHAM và Công ty Daekwang Maika tài trợ với mục tiêu hỗ trợ người dân mua con giống, cây trồng để tái trồng trọt, sản xuất và hỗ trợ quần áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

 

Tổng giá trị viện trợ gần 1,405 tỷ đồng. Trong đó, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp nhận lô hàng gồm 5.000 bộ quần áo mới từ Công ty Daekwang Maika với tổng trị giá gần 305 triệu đồng để cấp phát cho người dân tại các huyện miền núi.

UBND huyện Tiên Phước tiếp nhận khoản kinh phí từ KOCHAM với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng để giúp người dân mua con giống, cây trồng.

Sơn Tùng