thiên tai,phòng chống thiên tai,Thanh Hóa,rét đậm rét hại
Thanh Hóa chủ động phòng chống rét đậm, rét hại đối với người và vật nuôi.

Trước diến biến phức tạp của thời tiết khắc nghiệt và để chủ động phòng chống rét đậm, rét hại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thanh Hóa đã có công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị, thành phố, các ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở TT&TT về công tác ứng phó với rét đậm, rét hại.

Theo đó, Ban chỉ huy yêu cầu phải luôn thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của rét đậm, rét hại; tăng tần suất và thời lượng phát các bản tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động phòng chống đói, rét dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản...

Tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh cũng như khuyến cáo hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín...

 

Ngoài ra, việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống để phòng chống rét; điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với thời tiết.

Bên cạnh đó, để chủ động phòng chống phòng chống rét đậm, rét hại cần triển khai lực lượng tại chỗ, hỗ trợ vật tư, kinh phí để giúp nhân dân nhất là gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo triển khai việc chống rét cho vật nuôi, cây trồng.

Các ban, ngành sẵn sàng phương tiện, lực lượng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu cũng như báo cáo thường xuyên tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

Trần Nghị