thiên tai,phòng chống thiên tai,Thanh Hóa,di dời,sạt lở,ngập lụt,sơ tán
Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 130 nghìn hộ dân nằm trong vùng phải sơ tán năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa năm 2020 toàn tỉnh có 136.712 hộ dân nằm trong vùng phải sơ tán. Trong đó, có 51 xã/6 huyện với 48.817 hộ dân/ 201.650 khẩu đang sinh sống ở khu vực ven biển, cửa sông cần phải sơ tán khi có bão.

 

Ngoài ra, toàn tỉnh Thanh Hóa với 232 xã/ 25 huyện, thị, thành phố với 55.652 hộ/ 217.056 khẩu đang sinh sống ở khu vực ven sông cần phải sơ tán khi có lũ. Trong đó, khu vực bãi sông thuộc các tuyến đê từ cấp I-III có 20.057 hộ/77.622 khẩu đang sinh sống ở bãi sông cần phải sơ tán; có 27.973 hộ/ 110.042 khẩu sống ở khu vực bãi sông thuộc các tuyến có đê cấp IV-V cần phải sơ tán; có 7.622 hộ/29.392 khẩu sinh sống ở khu vực ven sông (không có đê) cần phải sơ tán.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 133 xã/20 huyện với 23.765 hộ/92.657 khẩu đang sinh sống ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt cần phải sơ tán khi có mưa lớn. Ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét có 4.148 hộ/17.238 khẩu ở 85 xã/13 huyện; có 4.330 hộ/ 18.858 khẩu ở 86 xã/ 12 huyện đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Trần Nghị